INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Allewijn, Kristel
Titel: Sociale wederopbouw
Sub titel: Het werk van waarheidscommissies sinds meer dan jaar

De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillende fasen: het stoppen van de strijd wordt vastgelegd in vredesaccoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren.Om aan de vragen naar waarheid en gerechtigheid te voldoen, wordt door tal van landen steeds vaker een beroep gedaan op de inrichting van een onderzoekscommissie. Deze instantie is één van de vele mogenlijkheden die bij traditionele justitie te pas komen; daarnaast bestaan er de expertencommissies met het oog op specifieke misdaden en eventueel voorbereiding van de inrichting van een (ad hoc) oorlogstribunaal, het oorlogstribunaal zelf en de regelingen ter openbaring en ter zuivering van informatiedie over individuen. Deze brochure bespreekt een aantal gemeenschappelijke kenmerken van waarheidscommissies en bekijkt de waarheidscommissies die de afgelopen 25 jaar werden georganiseerd.
1998, 112 pag., Euro 4,7
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015