INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gebladertereeks
Titel: Politiek voorbij links en rechts?
Sub titel: Over immediatisme, conspiracy-denken, New Age, Nieuw Rechts en Hollywood

Bundel artikelen die reeds eerder in diverse bladen verschenen, waarbij het zwaartepunt ligt bij moderne theorieŽn die alle gemeen hebben dat ze de ideologieŽn willen afschaffen. Tegelijkertijd stellen ze er echter toch weer hun eigen, nieuwe ideologie voor in de plaats. Aan de orde komen onder andere het geestdodende, waardevrije, nietszeggende immediatisme, New Age-bewegingen die verder aan de weg proberen te timmeren, nieuw rechts dat zich allerlei thema's van links toeŽigent.
1998, 60 pag., Euro 2,5
Stichting Gebladerte, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015