INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ellin, Nan ed.
Titel: Architecture of Fear
Sub titel:

Architectuur, zou je kunnen stellen, is per definitie ombouwde angst, bouwwerken verrijzen om de angst van de mens voor het geweld van de natuur of de medemens te verdrijven. Moderne uitwassen daarvan zijn b.v. de verspreiding van `gated communities', ook al neemt daardoor de criminaliteit niet af. In Architecture of Fear wordt onderzocht hoe het moderne landschap gevormd wordt door een overdreven omgang met angst. Het zijn geen kille analyses, eerder persoonlijke indrukken en gedachtes, die samen deze bundel vormen met bijdragen van o.m. Dora Epstein, Steven Flusty, Jane Harrison, Richard Ingersoll, Mary Gail Snyder, Lois M. Takahashi, Anne Troutman en art-work van Cayewah Easley, Julius Shulman, Jody Zellen.
1997, 320 pag., Euro 25,45
Princeton Architectual Press, New York, ISBN 9781568980821


This page last updated on: 13-1-2015