INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Recke, Rainer
Titel: Ohne Zweifel gegen den Angeklagten
Sub titel: Erklärungen vor Gericht

Voormalig Duits politiek gevangene Rainer Recke. Recke werd begin jaren zeventig veroordeeld wegens het gebruik van verdovende middelen. In de bajes politiseerde hij in sterke mate, trad toe tot de redactie van de bajeskrant en werd lid van de politieke gevangenen hulpgroep Rote Hilfe. Sindsdien wordt hij door de overheid als Umfeld van terroristische groepen geklassificeerd. Het boek beschrijft deels Reckes eigen leven en de repressie waarmee hij te maken kreeg, als ook de repressie in het algemeen in zijn stad Göttingen. Tevens worden parallellen getrokken met repressie-ontwikkelingen in de rest van West-Duitsland. Het boek loopt tot 1997. Het bevat een groot aantal foto's en reprodukties van oude posters en pamfletten. Het geeft een goed beeld van de voortdurende uitbreiding van de bevoegdheden van smeris en justitie. Twintig jaar Duitse Herfst, twintig jaar uitbouw van de politiestaat in Duitsland, twintig jaar repressie met behulp van §129a. Zelfs dit boek werd het slachtoffer van de Duitse repressie. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft getracht het boek vanwege zijn inhoud en omslagfoto (Duitse ME-ers die concentratiekampgevangenen `eingekesselt' hebben) te verbieden. Tot op heden vergeefs.
1997, 455 pag., Euro 18,4
Aktiv Druck, Göttingen, ISBN 3932210018


This page last updated on: 13-1-2015