INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bourdieu, P.
Titel: Practical Reason
Sub titel: On the Theory of Action

Bourdieu's filosofie centreert zich rond de moderne staat en familie; rond economie en symboliek. De denkinstrumenten die hij hanteert zijn: habitus (gewoontegedrag), geld en kapitaal.
1997, 153 pag., Euro 21,75
Polity Press, Cambridge, ISBN 0-74561-625-9


This page last updated on: 13-1-2015