INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Teunissen, P.
Titel: Sociologie van de internationale betrekkingen
Sub titel: Probleemstelling en onderzoek

Van recente datum is de sociologie van internationale betrekkingen. Naarmate de wereldgemeenschap aan betekenis wint en de staten als op-zich-staande eilanden verdwijnen, krijgt de sociologie er een werkveld bij: de internationale samenleving. Het boek biedt een uitgewerkt zicht op het kader waarbinnen de sociologie van de internationale betrekkingen (theorie, onderzoek) zich ontwikkelt. Concreet bestudeert de sociologie van de internationale betrekkingen deze betrekkingen niet enkel vanuit het perspectief van de afzonderlijke staten, maar ook vanuit de wereld als een autonome eenheid. Aan bod komt bijv. de vraag naar ÚÚnwording versus divergentie in de wereld en het streven naar een ge´ntegreerde behandeling van aspecten van de wereldsamenleving.
1998, 185 pag., Euro 13,4
Studiecentrum Vredesvraagstukken, Nijmegen, ISBN 90-71701-68-9


This page last updated on: 13-1-2015