INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Geras, N.
Titel: The Contract of Mutual Indifference
Sub titel: Political Philosophy after the Holocaust

Kwalificeringen als onbegrijpelijk, absurd, onverklaarbaar, zijn onvoldoende wanneer het gaat over de Holocaust. We moeten weten waartoe mensen in staat zijn. Meer inzicht krijgen in het menselijk gedrag, de motieven, de manier van denken. Verschillende socialistische denkers hebben zich met de Shoah bezig gehouden. Een commentaar daarop.
1998, 181 pag., Euro 24,05
Verso, London, ISBN 1-85984-868-0


This page last updated on: 13-1-2015