INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bürgerrechte & Polizei
Titel: Überwachungstechnologien teil I & II
Sub titel:

Het Duitse tijdschrift Bürgerrechte & Polizei dat al jarenlang schrijft over ontwikkelingen op politie gebied, zowel nationaal als internationaal, heeft bij iedere aflevering een ander kernthema. Ditmaal is het thema in twee opeenvolgende nummers de recente ontwikkelingen op observatie-, registratie- en afluistergebied. Het perspectief van CILIP zou je legalistisch kunnen noemen. Ze benadrukken dat er meer controle op politiediensten en andere instanties moet komen die de privésfeer van de burgers ongewild (en meestal ongemerkt) binnendringen. Je kunt het daar, zeer terecht, niet mee eens zijn, die instanties en diensten zouden uiteraard van de aardbodem moeten verdwijnen, maar hoe dan ook, hun tijdschrift bevat meestal een hoop interessante artikelen op dit gebied. In deze twee themanummers onder andere de volgende onderwerpen: DNA-analyse en DNA-databanken, ontwikkelingen op registratiegebied in de VS, video-observatie in Engeland, het computersysteem van EUROPOL, audio- en videoobservatie, grensbewaking, telefoonaftapperij, het afluisteren van mobiel telefoonverkeer, electronisch huisarrest en hoe de burger als veiligheidsrisico wordt gezien door al de instanties die hierbij betrokken zijn.
1998, 110 pag., Euro 6,25
CILIP/Bürgerrechte & Polizei, Berlin, ISBN ISSN 0932-5409


This page last updated on: 13-1-2015