INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wilson, Peter Lamborn
Titel: Pirate utopias
Sub titel: Moorish Corsairs & European Renegades

Lamborn Wilson (Hakim Bey) bestudeerde de piratengemeenschappen van Europese, tot de Islam bekeerde piraten die vanuit Noord-Marokko de Middellandse Zee onveilig maakten. De auteur ziet deze piraten en hun keuze voor de islam als een vorm van sociaal verzet tegen de heersende christelijke dogma's, en ziet hun levenswijze als een soort rebellerende woongemeenschappen. Deze tweede editie is uitgebreid met een verhaal over een Nederlandse (!) piraat die in de zeventiende eeuw de contreien van New York onveilig maakte.
1995, 204 pag., Euro 10,85
Autonomedia, New York, ISBN 9781570271588


This page last updated on: 13-1-2015