INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Llewellyn, Grace
Titel: The teenage liberation handbook
Sub titel: How to quit school and get a real life and education

Dit boek is geschreven voor eenieder die kinderen heeft die naar school gaan en voor die kinderen zelf. Het geeft goede redenen voor het overwegen om maar van school af te gaan. Het zet aan tot het herkrijgen van de vaardigheden om zelf te leren en jezelf te onderwijzen, hoe je je opvoeding en opleiding kan aanpassen aan je eigen eisen en wensen.
1998, 447 pag., Euro 20,95
Lowry House, Eugene, ISBN 9780962959172


This page last updated on: 13-1-2015