INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: LaFont, Suzanne
Titel: Women in transition
Sub titel: Voices from Lithuania

Wat moet ik met vrouwen in Litouwen? Menig westerling mag zich dit afvragen, maar vrouwen hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in het verzet tegen de verschillende veroveraars en voor het overleven van het Litouws. Al begin zestiende eeuw verwierven Litouwse edelvrouwen als eerste in Europa het erfrecht en rond de eeuwwisseling waren er meerdere beduidende schrijfsters in Litouwen. Tijdens de Russische overheersing runden vrouwen ondergrondse scholen om de taal levend te houden. Moderne Litouwse vrouwen kunnen dus putten uit een rijke geschiedenis, maar ook zij hebben heden ten dage te kampen met economische achterstand en andere gevolgen van het uiteenvallen van de SU.
1998, 137 pag., Euro 19,5
State University of New York Press, Albany, NY, ISBN 0-7914-3812-0


This page last updated on: 13-1-2015