INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Clair, Robin Patric
Titel: Organizing silence
Sub titel: A world of possibilities

In dit boek wordt een analyse gegeven van de rol die stilzwijgen in taal en in de maatschappij speelt. Met behulp van verschillende filosofische benaderingen (Foucault, Gramsci) ontrafelt Robin Clair hoe dominante groepen gemarginaliseerde groepen in de maatschappij het stilzwijgen opleggen. Daarnaast besteedt zij echter ook aandacht aan de wijze waarop verschillende gemarginaliseerde groepen elkaar naar de zijlijn drukken. In het hele boek staat verder het thema seksuele intimidatie centraal, waarbij ervaringen van vrouwen en mannen in een bredere maatschappelijke context van het stilzwijgen gebracht worden.
1998, 259 pag., Euro 26,3
State University of New York Press, Albany, NY, ISBN 0-7914-3942-9


This page last updated on: 13-1-2015