INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kern, Gerhard
Titel: Libertäre anti-Pädagogik
Sub titel: Staatskritik und Zerstörung des Gehorsams Widerstand leisten statt Knechtschaft dulden

Kort essay tegen de gevestigde pedagogiek. De auteur beschrijft om te beginnen de belangen van de staat bij het toepassen van de gevestigde pedagogische en onderwijs-theoriën. Vervolgens schildert hij de geschiedenis van anti-pedagogische denkers uit verleden en heden. Uiteindelijk sluit hij af met het uiteenzetten van zijn eigen ideeën over anti-pedagogiek en perspectieven voor een uitbouw en de uitvoering van anti-pedagogische ideeën in nauwe samenwerking tussen kinderen en volwassenen.
1998, 44 pag., Euro 6,15
Klemm & Oelschläger, Münster, ISBN 3932577027


This page last updated on: 13-1-2015