INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zavarzadeh, Mas'ud & Donald Morton
Titel: Theory (Post)Modernity Opposition
Sub titel: An "other" introduction to literary and cultural theory

De auteurs doen een poging om de rol van literatuur en cultuur in onze samenleving een nieuwe plaats te geven. Zware filosofische kost. In plaats van de traditionele literaire kritiek stellen zij een radicale oppositionele kritiek voor als middel om de sociale contradicties die inherent zijn aan het schrijven, bloot te leggen.
1991, 248 pag., Euro 14,05
Maissonneuve Press, Washington, ISBN 0-944624-12-X


This page last updated on: 13-1-2015