INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Davidson, Basil
Titel: The search for Africa
Sub titel: A history in the making

Davidson, historicus die een groot aantal boeken over de Afrikaanse geschiedenis op zijn naam heeft staan, stelde deze bundel artikelen samen die gaan over het ontstaan en de ontwikkeling van zijn eigen historiografie en die van Afrikaanse historici. Davidson evalueert de historische inzichten van hemzelf en zijn Afrikaanse collega's zoals die zich de afgelopen 40 jaar ontwikkeld hebben. Je zou het boek dus ook deels als een biografie van Davidson en zijn collega's kunnen lezen. Uitgekomen in de UNESCO-reeks van Afrikaanse geschiedenis.
1994, 373 pag., Euro 23,15
James Currey, Oxford, ISBN 0-85255-714-0


This page last updated on: 13-1-2015