INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Davidson, Basil
Titel: The Black man's burden
Sub titel: Africa and the curse of the nation state

Davidson's recente herwaardering van de moderne geschiedenis van Afrika. In dit boek stelt hij zijn oorspronkelijke optimisme bij met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen in Afrika. Hij ziet terug op een Afrika dat verscheurd wordt door een koloniale erfenis, in de vorm van volstrekt willekeurige grenzen die volkeren hebben verdeeld over verschillende landen. Over lokale elites die zich een Europese levensstijl hebben aangemeten, megalomane dictators die tot genociden in staat bleken te zijn. Tevens trekt hij een vergelijking tussen de omgang van het Westen met Afrika, en de wijze waarop het Westen reageerde na de val van de Muur. Afrika verdween uit het blikveld van de Europese machten en alle energie en geld werd gericht op het veroveren van de direct aangrenzende markt.
1992, 356 pag., Euro 23,15
James Currey, Oxford, ISBN 0-85255-700-0


This page last updated on: 13-1-2015