INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Graw, Isabelle
Titel: Silberblick
Sub titel: Texte zu Kunst und Politik

Silberblick, wat zoveel betekent als een beetje loens kijken, is een verzameling interviews en essays over (met) moderne kunst(enaars) van de laatste tien jaar. Isabelle Graw bekijkt de kunstwereld met haar eigen ogen en onderzoekt de "heersende" normen. Zelf zegt ze, dat haar fascinatie met de kunstwereld vooral daarin bestaat dat ze zo door mannen gedomineerd wordt. Tergelijkertijd negeert ze het bestaan van zoiets als vrouwelijke of feministische kunst als het puur om het feit gaat dat een werk door een vrouw is gemaakt. Er moet altijd een duidelijke verwijzing zijn naar het specifieke idee van feminisme dat zichzelf in het werk openbaart. Überhaupt zijn Graws kunsthistorische beginselen gevormd door de sociale geschiedenis volgens T.J.Clark. Aan bod komen o.a. Benjamin Buchloh, Andy Warhol, Immendorff, Isa Genzken, Yves Klein, Barbara Kruger, de RAF en Klossowski en techno. Leuk is ook haar polemiek:"Hoe wordt men kunstkenner?"
1999, 187 pag., Euro 14,45
ID-Verlag, Berlin, ISBN 3894080817


This page last updated on: 13-1-2015