INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: CILIP
Titel: Polizei des Bundes
Sub titel:

Wederom een interessant themanummer van het Duitse tijdschrift "Burgerrechte & Polizei" dat de ontwikkelingen bij politie en geheime diensten op Duits en Europees niveau ,weliswaar vanuit een legalistisch standpunt (zwaartepunt ligt bij de "slechte controleerbaarheid" van deze diensten, kritisch volgt. Ditmaal over de voortschrijdende uitbreiding van de bevoegdheden van de Duitse federale politiediensten Bundesgrenzschutz (BGS), Bundeskriminalamt (BKA) en de Europese federale politie, Europol. Geïnventariseerd wordt welke bevoegdheden erbij zijn gekomen, wat dat voor de burgers betekent en waar al die ontwikkelingen toe dreigen te leiden.
1999, 110 pag., Euro 6,25
CILIP/Bürgerrechte & Polizei, Berlin, ISBN ISSN 0932-5409


This page last updated on: 13-1-2015