INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berg, Hubert van den
Titel: Theo van Doesburg, Anarchisme en Dada
Sub titel: Een kleine documentatie met een inleidende lezing van Hubert van den Berg

De auteur promoveerde onlangs op een studie over de banden tussen Dada en mensen uit anarchistische kringen. Veel mensen denken dat dada alleen maar een kunststroming was, maar van den Berg toont middels zijn historische inleiding en de door hem geselecteerde teksten, van met name de dada´st Theo van Doesburg, aan dat er wel degelijk belangrijke contacten en overlappingen in het politieke gedachtengoed zaten. De helft van de brochure beslaat de inleiding. De andere helft bestaat uit een zevental teksten van verschillende dada´sten en anarchisten, die als onderwerp dada hebben en voor het merendeel uit de jaren twintig stammen.
1998, 71 pag., Euro 3,4
Rode Emma/De Vrije Socialist, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015