INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Denkers, Frans & Herman Verhagen & Christof Wackernagel
Titel: Begrepen onbehagen
Sub titel: Politie en Rote Armee Fraktion verzoend

Denkers, algemeen adviseur van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, beschrijft het contact dat er ontstond tussen twee voormalige Rote Armee Fraktion (RAF) gevangenen en een Nederlandse smeris. De RAF-leden Wackernagel en Schneider werden in 1977 in Amsterdam-West na een hevige schotenwisseling gevangen genomen en uitgeleverd aan de BRD. Zeven jaar later namen die twee openlijk afstand van de RAF en dienden een verzoek tot vervroegde invrijheidstelling in. Een Nederlandse smeris, één van de leden van het arrestatieteam dat hen zwaar verwondde en arresteerde, ondersteunde hun verzoek. Het boek beschrijft de curieuze vriendschap die daarna ontstond tussen de twee ex-RAF-ers en de smeris. Terrorisme-bestrijding volgens het Nederlandse `de-escalerende' poldermodel. In dit boek komen, naast een aantal juristen, met name veel (ex-)smerissen en OvJ's aan het woord. Ongetwijfeld zal dit boek bij veel lezers kokhalsneigingen opwekken, maar het is interessant om te lezen hoe het smerisapparaat in Nederland denkt met `gewapend terrorisme' om te gaan.
1999, 328 pag., Euro 18,1
Koninklijke Vermande, Lelystad, ISBN 9054586710


This page last updated on: 13-1-2015