INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schwegman, Marjan
Titel: Maria Montessori 1870-1952
Sub titel: Kind van haar tijd, vrouw van de wereld

Montessori, een Italiaanse die een groot deel van haar leven in Nederland doorbracht en vooral bekend is door haar ontwikkelde onderwijsmethode, heeft een bewogen leven gehad. Marjan Schwegman schreef deze nieuwe Nederlandstalige biografie over haar leven en werk. In het boek komen naast haar levensloop en haar vriend(inn)en, de ontwikkeling van haar onderwijsmethode en de toepassing daarvan in de praktijk aan de orde. Het boek schenkt ook aandacht aan Montessori's contacten met Mussolini.
1999, 256 pag., Euro 15,65
AUP, Amsterdam, ISBN 9053563008


This page last updated on: 13-1-2015