INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mies, Maria & Claudia von Werlhof (red.)
Titel: Lizenz zum Plündern
Sub titel: Das Multilaterale Abkommen über Investitionen M A I. Globalisierung der Konzernherrschaft - und was wir dagegen tun können

Het eerste boek dat ingaat op de betekenis en de gevolgen van het nog af te sluiten MAI-verdrag, over vrijheid en verregaande bescherming van de belangen van (groot-)investeerders, in dit geval in Duitsland. Diverse auteurs verklaren diverse aspecten van dit verdrag, de verbanden met de verdragen van Maastricht en Amsterdam. Tevens wordt gekeken naar wat MAI voor de `zuidelijke' landen betekent. Tot slot presenteert Maria Mies enige alternatieven voor het MAI-verdrag.
1999, 223 pag., Euro 14,6
Rotbuch, Hamburg, ISBN 3-434-53017-7


This page last updated on: 13-1-2015