INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schmidt-Eenboom, Erich
Titel: Undercover
Sub titel: Der BND und die deutschen journalisten

De auteur doet al jarenlang onderzoek naar de activiteiten van de Duitse buitenlandse veiligheidsdienst BND. In dit boek onthult hij de nauwe banden die een groot aantal Duitse journalisten onderhoudt met deze geheime dienst. De BND is al vanaf haar oprichting omstreden geweest. Hij werd opgericht onder leiding van de ex-nazi Gehlen. Al jarenlang staan Duitse journalisten van gerenommeerde kranten en tijdschriften op de loonlijst van de dienst en schrijven artikelen die de visie en de belangen van de BND weerspiegelen. Dit boek werd, kort nadat het uitkwam, de inzet van een proces. De BND spande een proces aan tegen de uitgever en eiste dat de namen van de journalisten/informanten geschrapt zouden worden. De BND won de rechtszaak en zo zijn dus in deze uitgave alle namen van de informanten en de betrokken kranten & bladen zwart gemaakt.
1998, 446 pag., Euro 29,75
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, ISBN 3462027158


This page last updated on: 13-1-2015