INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kates Shulman, Alix (ed.)
Titel: Red Emma speaks
Sub titel: An Emma Goldman reader

Derde editie van deze ondertussen alom bekende reader met teksten van Emma Goldman. Deze reader is een weerslag van haar grote productie van artikelen. De artikelen worden voorafgegaan door een analyse van Goldmans feminisme en biografische schetsen van haar leven. De teksten zijn in vier secties onderverdeeld. De eerste beslaat haar ideeŽn over hoe de samenleving georganiseerd zou moeten zijn. Het tweede deel gaat over de maatschappelijke instituties zoals huwelijk, onderwijs, opvoeding, puritanisme, kiesrecht, godsdienst, enz. Het derde deel bestrijkt haar ideeŽn over het gebruik en de oorzaken van geweld. Het vierde deel gaat over de twee revoluties die zij deels mee mocht maken: de Russische en de Spaanse Revolutie. In beide revoluties raakte ze ernstig teleurgesteld, in de laatste met name door de opportunistische opstelling van vele anarchistische Spaanse kameraden.
1998, 464 pag., Euro 33,15
Humanity Books, , ISBN 1-57392-464-4


This page last updated on: 13-1-2015