INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Biehl, Janet (red.)
Titel: Murray Bookchin Reader
Sub titel:

De reader geeft een overzicht van de ideeën van de meest vooraanstaande sociaal-theoreticus en politiek-filosoof van libertair links van dit moment. Bookchin's werken over revolutionaire filosofie, politiek, en geschiedenis zijn minder bekend dan de specifieke controversen die hem hebben omgeven en zouden meer aandacht verdienen. Ondanks zijn kritiese houding tegenover zowel het marxisme als het anarchisme schetst zijn politieke filosofie, bekend onder de naam 'libertair municipalisme', het beste van beide om een democratisch libertair alternatief op te bouwen.
1999, 478 pag., Euro 22,45
Black Rose Books, Montréal, ISBN 1551641186


This page last updated on: 13-1-2015