INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Perspectives on power
Sub titel: Reflections on Human Nature and the Social Order.

Verzameling artikelen over filosofie, ethiek en buitenlandse politiek. Bevat essays over linguïstiek, over verantwoordelijkheden van schrijvers en over internationale aangelegenheden, waarbij verband wordt gelegd tussen buitenlandse politieke beslissingen, de staat waarin de intellectuele cultuur zich bevindt, de rol van de media en de mogelijkheden voor democratische samenlevingen. Chomsky's visies op de wereld worden onderbouwd door een veelheid aan details. In een zeldzaam artikel onthult Chomsky zijn persoonlijke doelen en visies voor verandering.
1997, 276 pag., Euro 26,65
Black Rose Books, Montréal, ISBN 1551640481


This page last updated on: 13-1-2015