INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: D'Orazio, Roberto
Titel: Sta op!
Sub titel: De geest van Clabecq

Begin 1997 waren de twee populairste Belgen.... twee Italianen. Net zoals Gino Russo, weigerde Roberto D'Orazio onderdanig te zijn en de schouders te laten hangen. Voor hem zijn de 'economische griezel van het kapitalisme' en de 'onvermijdelijke sluitingen' géén noodlot dat men alleen maar kan ondergaan. 'Wij moeten ophouden altijd maar slagen te incasseren. Wij mogen ons niet langer laten doen. Telkens als een arbeider is opgestaan of zijn stem verhief, werd hij als terrorist bestempeld. Ze hebben ons altijd op de laagste toon laten zingen. Ik beweer dat de arbeiders niets te verbergen hebben en de stem mogen verheffen, zonder muilkorf.' In toespraken op personeelsvergaderingen en op de bijeenkomsten van de Beweging voor Vakbondsvernieuwing gaf Roberto D'Orazio tekst en uitleg bij de strijd van de Vakbondsdelegatie van Forges de Clabecq, niet alleen voor het heropstarten van de onderneming maar ook tegen de uitsluiting en voor vakbondsvernieuwing. De autoriteiten van dit land sloegen terug met een monsterproces. Roberto D'Orazio was voorzitter van de vakbondsafvaardiging bij Forges de Clabecq en mede-initiatiefnemer van de Beweging voor Vakbondsvernieuwing (BVV).
1999, 140 pag., Euro 11,1
EPO, Berchem, ISBN 9064451168


This page last updated on: 13-1-2015