INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jeffreys, Sheila
Titel: The Idea of Prostitution
Sub titel:

Het idee dat dit boek onderzoekt is de mannelijke aanspraak op vrouwen in de prostitutie. The Idea of Prostitution laat zien hoe dit idee, dat centraal staat in de ideologie van mannelijke oppermacht, is versterkt door mannelijke systemen van denken zoals seksuologie, sociologie, geschiedschrijving en homo-theorie. De feministische kritiek m.b.t. dit idee is moeilijker geworden de laatste tijd. Dit komt door seksuele vrijheid, economisch individualisme en de ideologie van de "vrije" keuze. Sommige feministen denken zelfs dat prostitutie moet worden gezien als 'gewoon een job als alle andere'. Sheilla Jeffreys argumenteert dat het belangrijk is om het misbruik door mannen van vrouwen in de prostitutie te herkennen als een mengeling van mannelijk geweld en schending van de rechten van vrouwen.
1997, 394 pag., Euro 22,25
Spinifex, Melbourne, ISBN 1875559655


This page last updated on: 13-1-2015