INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schmitt, Klaus u.a.
Titel: Silvio Gesell- "Marx" der Anarchisten?
Sub titel: Texte zur Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus und der Kinder und Mütter von Patriarchalischen Bodenunrecht.

Tot nu toe heeft iedere sociaal-revolutionaire beweging gefaald door haar onver-mogen, om economische problemen op te lossen en een bloeiende volkseconomie te ontwikkelen. In dit boek wordt een alternatief voor het privekapitalisme van de liberalen alswel voor het staatskapitalisme van de marxisten voorgesteld: het anarchistische concept van een markt-economie zonder kapitalisme.
1999, 303 pag., Euro 22,65
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3-87956-165-5


This page last updated on: 13-1-2015