INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: VAKA-Hand in Hand
Titel: Behoort u wel tot hun eigen volk?
Sub titel: Vlaanderen onder het Blok

Dit dossier geeft een overzicht van de belangrijkste programmapunten van het Vlaams Blok. De belangrijkste bronnen zijn teksten van die partij zelf, en uitspraken van haar voormannen. In de inleiding wordt de opzet van deze publicatie toegelicht: "Het Blok misleidt de kiezer. In de propaganda van het Blok wordt een aantal programmapunten verzwegen of opzettelijk verdraaid. Het Blok beperkt zich tot slogans die inslaan bij een groot deel van de kiezers, over migranten, onveiligheid en corrupte politici. Het Blok teert op de onvrede van veel gewone mensen. Het zegt echter niet wat het ook met die mensen van het eigen volk van plan is." In het eerste hoofdstuk komt 'het onafhankelijke Vlaanderen' aan bod: BelgiŽ barst, de Walen als parasieten, het lot van het koningshuis, de toekomst van Brussel, de 'geestelijke elite' die het Nieuw Vlaanderen zal leiden, enz. Het beruchte 70-punten programma vormt de basis van het hoofdstuk over de geplande etnische zuiveringen en het terugkeerbeleid. Het anti-vreemdelingenstandpunt is en blijft een belangrijk strijdpunt en een cruciaal thema in het programma van het Vlaams Blok. Ook de eigen invulling van de begrippen democratie en mensenrechten wordt behandeld. Of zoals Filip Dewinter het zegt: "Het Verdrag van de Rechten van de Mens is ondergeschikt aan het principe van het Eigen Volk Eerst." Het Blok wil de politieke macht overnemen. Maar daarvoor moet het eerst zijn ideeŽn laten doorsijpelen in de samenleving, de geesten van de mensen 'rijp maken'. Dat kan, als het de media, de scholen en andere kanalen in handen krijgt. Die strijd om ideeŽn kan gewonnen worden, zo meent het Blok, maar dan moet al het 'linkse gespuis' weggezuiverd worden. Een hoofdstuk over het belang dat het Blok hecht aan de verovering van het culturele terrein. Welke toekomt hebben CAO's en de koppeling van lonen aan de index? Heeft iedereen nog recht op arbeid? Kunnen werklozen en steuntrekkers nog rekenen op een sociaal vangnet of zijn het allemaal profiteurs? Het anti-sociale programma van het Blok blijkt overduidelijk uit congresteksten en artikelen. In dezelfde logica hebben ook de vakbonden geen plaats meer in het Vlaanderen onder Blok-bestuur. Arbeiders en bedienden hebben als groep geen eigen belangen, en dus hebben vakbonden geen zin. Ze moeten verdwijnen in hun huidige vorm. 'Vrouwen aan de haard' is de titel van een volgend hoofdstuk en meteen de essentie van de Blok-visie ter zake. De vrouw hoort thuis in het gezin, kinderen en baren en opvoeden is haar eerste plicht. Recht op arbeid is hieraan ondergeschikt. En dus zullen vele vrouwen als eersten hun job verliezen. Het dossier besluit met een hoofdstuk over het Europa zoals het Blok dat ziet: ultra-liberaal en asociaal, met een stevige beknotting van de vakbondsrechten. En uiteraard een Europa waar geen plaats is voor vreemdelingen.
, 28 pag., Euro 2,7
VAKA, Antwerpen, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015