INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: VAKA-Hand in Hand
Titel: Voor een democratie zonder bokshandschoenen
Sub titel: Het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok

Uit de inleiding:'Cordon sanitaire doorbroken te…' Soms lees je zo'n titel in de krant. Maar is dat wel zo? Wat bedoelt men precies? Een nauwkeurige invulling van het begrip leek ons belangrijk, niet in het minst voor het debat met de democratische politici. Wat het cordon sanitaire is, en ook wat het niet is, leest u in het eerste hoofdstuk van het dossier. Verder doen we het verhaal van een campagne, waarin zowel partijen als verkozenen als 'het maatschappelijk middenveld' een rol spelen. En we gaan de discussie niet uit de weg. Is het cordon sanitaire dan niet ondemocratisch? Geven we het Blok niet nog meer de kans om de rol van de underdog te spelen? In het derde hoofdstuk vindt u nog meer bezwaren, samen met onze visie. Ook consequente democraten die het cordon sanitaire genegen zijn, hebben soms last met de concrete toepassing ervan. En ze verschillen wel eens van mening. Geen bezwaar, als discussies maar leiden tot concrete afspraken en een verdere verfijning van het begrip. In het hoofdstukje 'De wetenschapper spreekt' laten we enkele deskundigen aan het woord. Ook voor hen is het cordon sanitaire een effectieve strategie. En tenslotte gaan we even in Frankrijk kijken. Daar werd op een aantal plaatsen het cordon sanitaire doorbroken. Eerste slachtoffer daar was democratisch rechts, waarvan enkele politici zich hadden laten verleiden. Een ervaring die een deel van de rechterzijde bij ons wellicht tot nadenken stemt.
, 32 pag., Euro 2,95
VAKA, Antwerpen, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015