INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zinn, Howard
Titel: The Future of History
Sub titel: Interview with David Barsamian

Wie zal het verleden -- en het heden beheersen? Howard Zinn maakt in deze interviews (1989-1998) de laatste eeuw begrijpelijk zoals alleen hij dat kan. Hij haalt thema’s bij elkaar zo divers als de opkomst en ondergang (en weer de opkomst?) van de arbeidersbeweging en de rol van kunst binnen de Amerikaanse politiek. Enkele van de vragen van David Barsamian aan Howard Zinn : Wat is je argument tegen de doodstraf en maak het begrijpelijk voor de oma wiens kleinzoon is vermoord in een dagverblijf in de stad Oklahoma. Wat zal elektronische communicatie veranderen in de archieven van de toekomst? Zinn heeft het verder over de rol van de V.S. in de opkomst en ondergang van Rusland, de oorzaken van de macht van het bedrijfsleven. Voor diegenen die na het einde van de Koude Oorlog "het einde van de geschiedenis" verkondigden bewijzen Zinn en Barsamian dat zij geen gelijk hebben.
1999, 176 pag., Euro 15,55
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1567511562


This page last updated on: 13-1-2015