INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Associés Autonomes
Titel: L'Exclusion par où le social ressurgit
Sub titel: Mouvements de la domination par sa décomposition, ses contradictions, sa éegation et accessoirement la dite lutte des chomeurs

Een radicale, anti-spectaculaire maatschappijkritiek, met name gericht op de omstandigheden in Frankrijk, zoals de zogenaamde werklozenstrijd, de door partijen, vakbonden en NGO's ingekapselde en gekanaliseerde ontevredenheid van de proletariërs in de marsen en campagnes die momenteel in de mode zijn, ook buiten Frankrijk. Een protest tegen de ellende van het dagelijkse leven. Hoe daar uit te breken, en hoe daar reeds uitgebroken wordt. "We zijn nog maar net begonnen met het formuleren van ons leven. Een moderne beweging ontstaat op de puinhopen van een wereld die is ingestort." Verluchtigd met door de situationisten geïnspireerde strips.
1998, 30 pag., Euro 4,55
L'Achèvement, Lyon, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015