INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Galeano, Eduardo
Titel: Open Veins of Latin America
Sub titel: Five Centuries of the Pillage of a Continent

Galeano analyseert de effecten en de oorzaken van de onderontwikkeling in Latijns Amerika. De auteur toont hoe buitenlandse ondernemingen hoge winsten maakten in het gebied. Hij legt de politiek van de plaatselijke bourgoise uit, die er toe leidde dat er onevenwichtige kapitalistische gemeenschappen zijn ontstaan in Latijns Amerika. Het boek is al decennialang een standaardwerk voor iedereen die de werking van het kapitalisme en exploitatie wil doorgronden.
1997, 317 pag., Euro 19,95
Monthly Review Press, New York, ISBN 9780853459910


This page last updated on: 13-1-2015