INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kelsey, Graham
Titel: Anarcosindicalismo y estado en Aragón 1930-1938
Sub titel: ¿Orden Público o paz pública?

Deze lijvige studie is het resultaat van een onderzoek dat twintig jaar in beslag nam. Kelsey onderzocht hierin de rol van de anarcho-syndicalistische vakbond CNT in de Spaanse provincie Aragón. De CNT had in de jaren voorafgaand aan de Spaanse Burgeroorlog en gedurende de Burgeroorlog een grote invloed en een sterke achterban in die provincie. Aragón was één van de provincies waar de anarchistisch gezinde bevolking de meest vergaande, anarchistisch geïnspireerde collectivisaties in de landbouw doorvoerde. De auteur schildert tevens de voorgeschiedenis van de anarchistische beweging in deze regio, om tot een goed begrip te kunnen komen van de invloedrijke positie van de CNT aldaar. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op de dubbelzinnige houding tussen de CNT en het Frente Popular (de alliantie van centrum-linkse partijen die in 1936 de verkiezingen won in Spanje), de Republikeinse regering en de Communistische Partij van Spanje (PCE), en de roldie dat speelde in het om zeep helpen van de revolutie die o.a. in Aragón kort na het begin van de Burgeroorlog op gang was gekomen. Geïllustreerd met vele foto’s uit die periode.
1994, 555 pag., Euro 21,85
FSS Ediciones, Madrid, ISBN 8487218164


This page last updated on: 13-1-2015