INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Semprún Maura, Carlos
Titel: Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937)
Sub titel:

Semprún Maura is een bekend criticus die de rol van de Spaanse anarchosyndicalistische vakbond CNT, tijdens de Spaanse Burgeroorlog en daarna, in meerdere geschriften aan de kaak heeft gesteld. Catalonië was, samen met Aragón, de Spaanse provincie waar de anarchistische beweging aanvankelijk het sterkst was en waar de meest verregaande revolutie op gang kwam na het begin van de Spaanse Burgeroorlog. In Catalonië werd zo’n 70% van de industrie, diensten, handel en landbouw gecollectiviseerd en door arbeiderszelfbestuur draaiende gehouden. Het speerpunt van dit boek is de “sociale oorlog”, de strijd (in het eerste jaar na het begin van de Burgeroorlog) van de contrarevolutionaire krachten in het Republikeinse kamp om de anarchistische revolutie in te dammen en terug te draaien. Zijn these is dat `links’ zelf de revolutie de nek om draaide. Dit boek werd bij het verschijnen in 1978 dan ook door velen verafschuwd en verworpen als komende uit de koker van CIA-agenten. Kritiek op historische gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen het `linkse’ kamp waren ook in die tijd taboe. Wat dat betreft is er nog helaas nog maar weinig veranderd.
1978, 362 pag., Euro 4,6
, , ISBN 8472237249


This page last updated on: 13-1-2015