INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Semprún Maura, Carlos
Titel: Vida y Mentira de Jean-Paul Sartre
Sub titel:

Geschriften en leven van Carlos Semprún Maura staan in het teken van zijn strijd tegen het totalitarisme. Hij zat in het ondergrondse verzet tegen het Franco-regime en na de dood van Franco was hij één van de weinige anarchisten die het aandurfde het bureaucratisme van de gereconstrueerde CNT in Spanje aan de kaak te stellen. In het onderhavige boek analyseert en bekritiseert hij het stalinisme zoals dat onder en door de Westeuropese intellectuelen is verspreid, aan de hand van een biografie van Jean-Paul Sartre, misschien wel de smerigste opportunist onder de zogenaamde linkse intelligentsia in Frankrijk, en in ieder geval de `beroemdste'.
1996, 378 pag., Euro 13
Madre Tierra, Móstoles, ISBN 8487169643


This page last updated on: 13-1-2015