INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mujeres Libres
Titel: Mujeres Libres (2º edición)
Sub titel: Luchadoras libertarias

"Mujeres Libres" was de belangrijkste organisatie van de Spaanse anarchistische vrouwen voor en tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In deze bundel werd een groot aantal belangwekkende teksten uit die periode samengebracht. Het boek is doorspekt met korte inleidingen op de diverse thema's die een belangrijke rol speelden in de discussies binnen "Mujeres Libres", en de historische ontwikkelingen die invloed hebben gehad op het denken van deze vrouwen.
1999, 320 pag., Euro 17
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, ISBN 9788486864330


This page last updated on: 13-1-2015