INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Allen, Stan & Kyong Park (red.)
Titel: Sites & Stations
Sub titel: Provisional utopias. Architecture and utopia in the contemporary city

Tweetalige bundel (Japans & Engels) met een groot aantal artikelen over de visualisering van utopische steden en samenlevingen. Het boek is ontstaan vanuit een kritische houding ten aanzien van de hedendaagse architectuur en stadsplanning. De diverse auteurs beschrijven een groot aantal alternatieve ontwerpen voor een utopische stad. Zeer fraai ge´llustreerd (met o.a. een groot aantal kleurenfoto's).
, 256 pag., Euro 13,55
Lusitania Press, New York, ISBN 1882791037


This page last updated on: 13-1-2015