INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bounan, Michel
Titel: L'impensable, l'indicible, l'innomable
Sub titel:

Een bewerking van de laatste drie hoofdstukken uit een eerder boek van Bounan:`La vie innommable'. Deze hoofdstukken behandelen met name de mentale storingen die worden teweeggebracht door onze moderne manier van leven, en de onbekwaamheid van het bewustzijn om het leed dat daaruit voortvloeit te benoemen. Een scherpe aanklacht tegen de decadentie van ons kapitalistisch systeem.
1999, 90 pag., Euro 6,45
Editions Allia, Paris, ISBN 2011188977


This page last updated on: 13-1-2015