INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zonder auteur
Titel: Abrégé de la Vie de Louis Mandrin
Sub titel: Chef des contrebandiers en France. Avec le journal de ses excursions et le récit de sa prise et de l'exécution de son jugement

Mandrin was een vrijbuiter uit het midden van de achttiende eeuw, die van beroepssoldaat tot beroepsdief werd. Rondreizend door Frankrijk roofde hij links en rechts, voortdurend op de vlucht voor het wettig gezag. Spoedig had Mandrin een dusdanige naam gevestigd dat hem het merendeel van de in Frankrijk gepleegde inbraken en berovingen in de schoenen werd geschoven. Mandrin schepte genoegen in het in de val lokken van gerechtsdienaren. Dit boek beschrijft zijn schelmenstreken en bevat enkele liedteksten uit die periode die handelen over zijn leven en dood. Het boek is geïllustreerd met diverse reproducties van gravures.
1991, 145 pag., Euro 16,95
Editions Allia, Paris, ISBN 2904235353


This page last updated on: 13-1-2015