INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Daling, Tjabel
Titel: Mexico
Sub titel:

Algemene inleiding in de politiek, geschiedenis, cultuur en economie van Mexico. Daling, de lang niet altijd even accurate, Latijns-Amerika correspondent van het dagblad Trouw, laat de oningewijde een groot aantal facetten van de Mexicaanse samenleving zien.
1999, 85 pag., Euro 9,95
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9068323725


This page last updated on: 13-1-2015