INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: König, Johann-Günther
Titel: Alle Macht den Konzernen
Sub titel: Das neue Europa im Griff der Lobbyisten

König analyseert de stand van zaken rondom de grote, multinationale bedrijven. Wat is momenteel hun macht, in hoeverre bepalen ze de wereld politiek? Welke kant gaat het op en hoe is het zo gekomen? Tevens onderzoekt de auteur de Duitse bedrijven en hun invloed op de EU.
1999, 318 pag., Euro 15,95
Rororo, Reinbek bei Hamburg, ISBN 3499224860


This page last updated on: 13-1-2015