INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gabel, Joseph
Titel: Mensonge et maladie mentale
Sub titel:

Volgens de schrijver zelf zou het boekje eigenlijk "De psychopathologische betekenis van de leugen" moeten heten, en hij gaat uitgebreid in op het begrip `psychopathologie' als de pathologie van de eenzaamheid en de vrijheid. "Wij spelen allemaal een rol in het leven. Maar de rol die de leugenaar speelt is een rol die buiten het personage staat, een vervreemdende rol. De vrijheid van de leugenaar is slechts schijn". Bijgevolg is het zoeken naar de waarheid geen luxe, maar is zij van essentieel belang voor onze gezondheid en ons mens-zijn.
1995, 44 pag., Euro 6,45
Editions Allia, Paris, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015