INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pluvier, Jan
Titel: Zuidoost-AziŽ
Sub titel: Een eeuw van onvervulde verwachtingen

Lijvig boekwerk waarin de geschiedenis van de afgelopen eeuw van de regio Zuidoost-AziŽ wordt beschreven.In thematische hoofdstukken wordt per land gekeken welke maatschappelijke ontwikkelingen er plaats hebben gehad. Uitgebreide aandacht voor de emancipatorische en nationalistische bewegingen die de regio heeft gekend. Zwaartepunten in dit naslagwerk zijn: economie, dekolonisatie, onafhankelijkheidsstrijd, dictaturen en democratiseringsbewegingen, het post-Koude Oorlog-tijdperk.
1999, 589 pag., Euro 9,5
Geus, de, Breda, ISBN 9052267324


This page last updated on: 13-1-2015