INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: OKIA & Plus6Min6
Titel: Uit de schaduw
Sub titel: Opstellen over illegalen en illegaliteit

OKIA en het comité "Plus6min6" hielden zich het afgelopen jaar bezig met de kwestie van de zogenaamde "witte illegalen". Na maandenlange acties kreeg slechts een zeer klein aantal "witte illegalen", de zogenaamde "schrijnende gevallen", een verblijfsvergunning. Met bijdragen van een groot aantal betrokkenen bij de campagne, zoals artsen, maatschappelijk werkers, leraren, advocaten, vakbondsactivisten, etc. Ook de witte illegalen zelf komen aan het woord en vertellen over hun leven in de schemerzone, in de onzekerheid of zij en hun gezin kunnen blijven of uitgezet zullen worden. Tevens wordt de economische achtergrond van de problematiek belicht.
1999, 65 pag., Euro 2,25
OKIA, Den Haag, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015