INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Harich, Wolfgang
Titel: Zur Kritik der revolutionären Ungeduld
Sub titel: Eine Abrechnung mit dem alten und dem neuen Anarchismus

De Oostduitse auteur Harich schreef deze tekst in 1969 als reactie op de door hem gesignaleerde anarchistische tendensen in de studentenbeweging en de `Außer Parlementarische Opposition' (APO) die eind jaren zestig in West-Duitsland en Berlijn de kop opstak. Zijn boek is tevens een polemische aanval op het boek `Linksradikalismus' van de hand van de gebroeders Cohn-Bendit (Daniel Cohn-Bendit was toendertijd een kopstuk van de studentenbeweging). Harich bekritiseerde met name het `anarchisme van de daad’ dat volgens hem ten grondslag lag aan de zich radicaliserende sociale bewegingen die in die tijd actief waren.
1998, 168 pag., Euro 9,95
Verlag 8. Mai, Berlin, ISBN 3931745066


This page last updated on: 13-1-2015