INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fürst, R. & E. Müller
Titel: .....und morgen die ganze Welt?
Sub titel: Der Deutsche Imperialismus vom Kaiserreich bis heute.

De auteurs beschouwen het Duitse imperialisme van de 20e eeuw en laten de aktuele strekking ervan zien. Met een voorwoord van Jürgen Elsässer en een literatuurlijst.
1997, 64 pag., Euro 4,55
Hans-Beimler-Geselschaft, , ISBN


This page last updated on: 13-1-2015