INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hund, W.D.
Titel: Rassismus.
Sub titel: Die soziale Konstruktion natürlicher Ungleichheit

Hund bediscussieert de historische ontwikkeling van het stereotyp racistisch denken en analyseert hij de ideologische achtergronden. Daarbij onderzoekt hij de verschillende oorzaken van het moderne racisme en legt verbanden met het vooruitgangsconcept in de filosofie. Zijn conclusie: rassen komen niet voort uit de natuur, maar zijn een maatschappelijke constructie. Een hoofdstuk verduidelijkt het filosofisch racisme van Aristoteles en Kant. De schrijver wijst erop hoe het antieke begrip van de barbaarsheid in combinatie met het moderne begrip van de vooruitgang resulteert in een racistische schijnoplossing van onderdrukking en vervreemding.
1999, 173 pag., Euro 17
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 3896914537


This page last updated on: 13-1-2015