INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Habets, John & Henk Gloudemans (red.)
Titel: Wereld delen
Sub titel: Op weg naar een wereld, een mensheid

Je kunt op heel verschillende manieren om tot een eerlijker mondiale verdeling van welvaart en welzijn te komen. De Hongerstichting poogt de bewustwording over de ongelijke verdeling in de wereld kracht bij te zetten. Aan de hand van vijftien interviews wordt het thema ongelijke verdeling op positief-kritische wijze belicht vanuit verschillende invalshoeken: de `Derde Wereld', het milieu, de economie, ontwikkelingssamenwerking, de positie van de vrouw en de allerarmsten. Ook de rol van de vakbonden, het bedrijfsleven en de overheid komt aan bod. Aan het woord komen: Gerrit Huizer, Bob Goudzwaard, Dorothee Sölle, Els Postel, Philip Smith, Henk Tieleman, Hans Achterhuis, Irene van Staveren, Edith Sizoo, Allerd Stikker, Hein Stufkens, André Lascaris, Jan Glissenaar, Anton Westerlaken en bisschop Tiny Muskens.
1999, 208 pag., Euro 15,85
Ten Have, Baarn, ISBN 9025947883


This page last updated on: 13-1-2015